skrobek

126 tekstów – auto­rem jest skro­bek.

Źdbło namiętności

Niepos­kro­miony żar żądzy, us­ta panaceum.
Wgry­zam się w Twą wargę, he­doniści czerwienieją.
As­ce­ta zasłania oczy choć pat­rzy przez palce...
Wy­suwam sprag­niony język i w To­bie potańczę.

Róża kwit­nie niebiańsko, nie poz­wa­lam jej uschnąć.
Nieus­tannie po­budzam zmysły, nie mogą zasnąć.
Z Twoich ust wy­doby­wam cud­ne jęki rozkoszy...
Chwi­lo trwaj wie­cznie, pożądam więcej ta­kich nocy! 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 24 listopada 2018, 14:45

Noc melancholii

Łykam sa­mot­ność za­topiony w noc­nej ciszy,
Cza­sami brak cza­su, by się swiatem zachwycic.
Często się gu­bię w za­wiłościach codzienności,
Pot­rze­buje od­dechu... Bra­kuje miłości.

Me ser­ce się du­si w dusznych ar­te­riach miejskich.
Niekiedy chciałbym wrócić do tych dróżek wiejskich...
Do tych lasów zielo­nych, do spot­kań z naturą,
Leżenia na tra­wie, gna­nia chmu­ry za chmurą. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 lipca 2018, 12:41

Wiadomość odebrana

W ciem­nym po­koju, przy­kuty do łóżka.
W chaosie ciszy, krzyczy do mnie pustka.
Sen wciąż od­ga­nia, pat­rząc na mnie śle­po.
Nie umiem uciec, mie­szka pod powieką.

Mówi o życiu, o drodze do grobu.
Szep­cze o uczuciach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 stycznia 2017, 21:30

Głos

Prze­nika przez ciało, de­likat­nie pie­szcząc zmysły.
Płynie do­sad­nie, uroczo, nieopo­dal Wisły.
Każdy ułamek słów wy­powie­dzianych z Twoich ust,
ma w so­bie więcej piękna od kwitnących płatków róż.

Nieokiełzna­ny żar rozpętałaś swym językiem.
Upi­jam się słod­ki­mi dźwięka­mi, łyk za łykiem.
Tych parę ulot­nych chwil za­mykam w sej­fie pa­mięci,
w te je­sien­ne dni przywróciłaś do życia chęci... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 listopada 2016, 17:21

Stare, dobre czasy.

Drew­niany do­mek widzą oczy wyobraźni,
dziś już go nie ma, ale real­nością wciąż razi.
A des­ki je­go nad­gry­zione zębem czasu,
przy­wołują smak dzieciństwa i za­pach lasu.

Dwa kaszta­ny w podwórku kłaniają się gościom.
Też ich wi­tam z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 21 sierpnia 2016, 17:33

Pułapki umysłu

Cze­kam aż z mgły się wyłonisz,
ta­ka real­na jak jeszcze nigdy.
Za tym co reszta nie chcesz gonić,
lecz bar­dziej czu­jesz ludzkie krzywdy.

Lek­ko od­dychasz ciężkim powietrzem,
chciałbym zachlysnąc się Twym istnieniem.
Mógłbym wpat­ry­wać się w Ciebie wiecznie,
przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 kwietnia 2016, 15:15

Oddech piękna

Niez­de­finiowa­ne w swej doskonałości.
Nieosiągal­ne dla żad­nej skali.
Wieloz­naczne w swym wyrazie.
Ta­kie je widzi wpraw­ne oko, tak de­finic­ji chwy­ta się umysł.
Piek­no ko­biety ja­ko sztuka,
każda ko­bieta portretem,
ar­tystą człowiek co szuka. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 lutego 2016, 01:16

Cyborg

Masz ob­wo­dy za­miast żył,
Olej krew zastąpił.
Sam za­bijasz siebie, sam już uczuć skąpisz.
Czy masz mózg czy pro­cesor zdal­nie sterowany?
Wy­zuty z wszel­kich emoc­ji nie pat­rzysz na rany.

Skóra twar­da niczym stal,
obojętność postępuje.
To po­wol­ne ha­raki­ri, którego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 27 stycznia 2016, 19:26

Łzy

Żad­ne z nich nie są bliźniacze,
Żłobią in­tymne ko­ryta na skórze.
Każda z nich niepowtarzalna,
Zdo­bi duszę swym bytem.
To nie słone krop­le z oczu,
a emoc­ji pełen kieliszek... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 25 stycznia 2016, 14:48

Raport ze Starego Kontynentu

Euro­po! Umierasz.
To nie jest już zwykły ból głowy.
Rak zżera or­ga­nizm od środka...
Zmieniła się ro­la białych krwi­nek, nie chro­nią lecz szkodzą.
Te naj­większe wciąż dbają o swo­je interesy.
Umiera­my, niestety.

Umiera­my na włas­nej ziemi tracąc dumę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 74 fiszki • 7 stycznia 2016, 21:58

skrobek

... Coma - Pasażer Odtwórz Aya rl - skóra Odtwórz Myslovitz - Chciałbym umrzeć z miłości Odtwórz Dzem - Do Kołyski Odtwórz John Lennon - Imagine Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skrobek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

24 listopada 2018, 14:47skrobek sko­men­to­wał tek­st Noc me­lan­cho­lii

24 listopada 2018, 14:45skrobek do­dał no­wy tek­st Źdbło na­miętności

24 sierpnia 2018, 08:05scorpion sko­men­to­wał tek­st Noc me­lan­cho­lii

9 lipca 2018, 12:41skrobek do­dał no­wy tek­st Noc me­lan­cho­lii

15 lutego 2018, 12:27skrobek sko­men­to­wał tek­st Wiadomość odeb­ra­na

18 grudnia 2017, 20:03Shudii sko­men­to­wał tek­st Wiadomość odeb­ra­na

20 stycznia 2017, 23:53CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Wiadomość odeb­ra­na

2 stycznia 2017, 22:08skrobek sko­men­to­wał tek­st Stare, dob­re cza­sy.  

2 stycznia 2017, 22:08skrobek sko­men­to­wał tek­st Głos

10 grudnia 2016, 23:46Voyage sko­men­to­wał tek­st Głos